*** Maztermin's blog ***

02/09/2005

Filed under: skole — Zinit @ 21:04

school has started, most of the classes are really fun. I take 2 AI classes, 1 in computer security and ex-phil.
all are really fun, ex-phil is mostly boring, but I have to take that one befo e I can get my bachellor, so I’d rather get the damn thing over with.

14/08/2005

and now… school starts..

Filed under: diverse,skole — Zinit @ 13:06

Now the summer vacation is over, I spent most of it fishing, really nice being on a boat when the weather is nice and sunny.
this week is gonna be the introduction week for new students, and for some reason I’m involved in that… Again…
next week school starts and it seems like its gonna get quite hectic.
this semester I’m taking ex-phil, systems security and artificial intelligence + programming AI. Seems like its gonna be a busy semester.

02/06/2005

aaah, finally..

Filed under: diverse,skole — Zinit @ 11:40

Finally the exams are done for this semester.
now its on to the next.. getting a job for the summer… wish me luck…

29/05/2005

finally finished.

Filed under: skole — Zinit @ 00:56

aah.. finally the huin105 project is finished.
This has been a very hard project because it has been a lot of work and problemsolving involved in it.
But in the end I have to say that it was one of the best projects I have had since I have started at the university, this is because it has been very challenging and rewarding when figuring out how to get the different things to work.

25/05/2005

refleksjoner på prosjektet

Filed under: skole — Zinit @ 17:03

Prosjektet
Vi valgte å lage en webside som ser ut som desktopen på en maskin med Linux. Dette var en oppgave som viste seg å være vanskeligere enn vi først anntok, men vi klarte det, og er meget fornøyd med resultatet vårt.
under følger en rapport fra prosjektet.

Den spede begynnelse.
Da vi satte i gang med denne oppgaven var jeg som de andre pÃ¥ gruppen spent pÃ¥ hvordan dette skulle gÃ¥, ville vi fÃ¥ dette til, hvordan ville karakteren bli, hvordan skulle vi gjøre dette i det heletatt…
utformingen av siden ble bestemt mens vi satt på kvarteret å diskuterte oppgaven, og hvordan vi skulle få dette til, ikke minst hva vi skulle ha på siden og hvordan den skulle se ut.
Vi bestemte oss for Ã¥ lage en side som reflekterte vÃ¥re egne interesser og Kvarteret siden alle 3 jobber der, dermed var konseptet ”kvarteret nerder” funnet pÃ¥.
Siden vi driver med data og bruker en del Linux, fant vi ut at vi ville få siden til å se ut som skrivebordet på en maskin med linux..
Dette viste seg å bli vanskeligere enn vi trodde til å begynne med, men vi fikk det til etter hvert som vi prøvde oss frem med mange forskjellige utseender til vi fant et som vi likte og som ble det endelige resultatet.
siden dette var en ny oppgaveform for oss tok vi det med godt humør og stor entusiasme, en god del planlegging gikk inn i prosjektet, når planen for hvordan det skulle se ut var ferdig ble vi enig om hva hver enkelt skulle stå for.

Arbeidsfordelingen ble i begynnelsen at Erik stod for teknisk implementasjon siden han hadde litt mer erfaring med php og laging av websider fra før enn oss andre.
Sindre stod for layout, og jeg stod for innholdet og css.
Etter hvert ble det til at vi samarbeidet om det meste av det design/otviklingsrelaterte arbeidet.
Etter en stund begynte siden å ta form, og vi ble etter hvert meget fornøyd med arbeidet vi hadde lagt ned, da var det tid for å begynne å legge inn all teksten, ikke en liten jobb kan man si.
Store mengder tekst ble skrevet etter hvert som vi bestemte oss for hva vi skulle ha på siden, hvor mange tekster vi skrev er det ikke godt å vite, av hensiktsmessige grunner valgte vi vekk en del av det vi skrev for å holde oss mer til et fast emne og ikke ha mangfoldige emner på siden.

løsningen.
Løsningsmessig var det mye rart ute å gå i begynnelsen men etter hvert klarte vi å bestemme oss for de løsningene som vi endte opp med.
Siden skulle vises perfekt pÃ¥ oppløsninger fra 1024×768 og oppover, menyen skulle være pÃ¥ venstre side, i senter skulle teksten være, og undermenyer pÃ¥ høyre side.
Etter hvert satte vi inn et bildefelt og firefox vinduet.
Det var også planer om å sette inn et thunderbird vindu, men dette fant vi ikke ut hvordan vi skulle få skikkelig til å fungere sånn som vi ville ha det, så derfor ble det lagt på is på ubestemt tid.
Bakgrunnen og vinduer skulle være så lik linux vinduer som mulig, og for å gjøre det slik at det var litt sært og geeky valgte vi et bart X-window utseende, med prikket bakgrunn og grønne vinduer.
Vi satte inn farger fra KDE i firefoxen og i bildevinduet som er et screenshot fra bildeprogrammet Gimp.
Vi fikk mye god kritikk og gode tilbakemeldinger på prosjektet, mye på at det var originalt og noe som ikke hadde hvert sett før.
Blant annet la vi inn et firefox vindu for å vise tekst dokumenter om det meste relatert til interesser og Kvarteret. Dette vinduet har vi laget slik at det ser ut som en sitter på en maskin og bruker firefox. Som mange har merket kan ikke dette flyttes, og det er lett for å prøve å stenge det med krysset i høyre hjørne.
Dette var med hensikt fordi siden skulle se ut som en sitter å jobber på en maskin med Linux, og da hadde det hvert litt feil med ting som ikke så rett ut.
Fungsjon for at vinduet kunne flyttes ble diskutert, men lagt på is siden dette var noe vi ikke hadde hvert borti før, og det var ting som måtte gjøres som var viktigere.

Utviklingen.
Under utviklingsprosessen satte vi stort sett samlet å jobbet i samarbeid med det som måtte gjøres. Dette var en bra måte å jobbe på siden 3 hoder jobber bedre enn ett.
Vi jobbet mye for å få til de forskjellige delene av siden, en del av fungsjonene som vi har på siden er resultat av en stor mengde timer med hodebry og mye arbeid.
For å få alt til å virke slik vi ville ha det, og implementerte mange forskjellige egenskaper i siden brukte vi php, java og css.

Min hovedoppgave på dette prosjektet har hvert å skrive innholdet som vi har på siden, dvs. Informasjon om prosjektet, oss selv, mye om kvarteret, og geeks/nerds.
Det har endt opp som en stor mengde informasjon skrevet av alle 3 og satt sammen til en stor samling av informasjon om alt fra hvordan en finner kvarteret til hvordan en finner den perfekte julegave til en geek eller nerd.

Refleksjoner.
I ettertid er det noen refleksjoner som dukker opp med tanke på ting som vi kunne gjort annerledes, som brukt SQL i bakgrunnen siden det hadde gjort ting litt lettere, men vi valgte å ikke bruke SQL siden vi regnet med at det ikke kom til å bli så omfattende.
vi brukte også java for å få renere urler og til enkelte andre funksjoner som menyer, vi fant i ettertid ut at urlene kunne renskes på en annen måte, men vi valgte å bruke det vi allerede hadde.

Egne tanker.
Dette har hvert et veldig interessant prosjekt som har gitt meg og resten av gruppa mye kunnskap og en stor mengde utfordringer å løse.
Jeg for min del har funnet ut at webdesign og utvikling er noe som kan være et interessant felt å jobbe med senere.
Det er noen ting jeg kunne tenkt meg å gjordt annerledes hvis vi hadde hatt mer tid og kunnet det vi kan nå når vi startet på prosjektet, men det får vente til et senere prosjekt.
Når det gjelder referanser til litteratur har jeg bare brukt wikibooks og fora på nettet. referansen blir da til seksjonen for CSS på http://wikibooks.org

22/05/2005

At last, we are finally closing up on the end product.

Filed under: skole — Zinit @ 02:11

At the moment we are pulling an all-nighter on finishing most of the schoolproject.
we are finally closing up on the finished product.
I’m looking forward to the day when we can sit down, relax and celebrate a job well done.

09/05/2005

asj.. tilbakemeldinger er noen himla egokverkere..

Filed under: skole — Zinit @ 11:31

i dag fikk vi da tilbakemeldinger på vårt skoleprosjekt.
det var mye forskjellige tilbakemeldinger, noe bra og noe dårlig.
tilbakemeldingene er lagt ut på prosjektsiden.
http://schoolsout.heavy-clouds.org

29/04/2005

Nettstedsanalyse av http://www.nsa.gov

Filed under: skole — Zinit @ 09:49

Jeg har valgt å analysere National Security Agency sin webside. Min hensikt med denne analysen er å si noe om hvordan nettstedet er lagt opp, samt brukervennlighet, funksjonalitet og propaganda.

først sjekket jeg om siden validerte. kanskje ikke noen bombe at den ikke gjorde det.
Det første en ser når en går inn på nsa.gov er en side med NSA sin logo og teksten ”Welcome to NSA.gov” der brukeren har to valg, med eller uten flash.

Hele nettstedet er som forsiden, mørk og trist. Det er noen dempede farger på bildene, samt logoene for NSA og CSS som roterer oppe i midten. Ellers er alt mørkt. Det er til tider vanskelig å skille teksten fra bakgrunnen. (det er kun de forklarende sidene nevnt lenger nede som er litt lysere). Etter min mening er ikke dette bra. Det virker som de prøver å få besøkende til å forlate siden og ikke fortsette, det er ikke spesielt trivelig å lese på en side som er så mørk og lite attraktiv.

Velger man ”view flash site” lastes siden med flash. Oppe på siden står det National Security Agency, og Central Security Service. Med en roterende skive mellom som har begge logoene.
Under overskriften er teksten ”>>information assurance>>signals intelligence”
Som også linker til andre NSA sider.
På høyre side er det et mørkt bilde (utsnitt av NSA logoen) med hvit tekst som sier ”Americas codemakers and codebreakers” Til høyre er det noen bilder som linker til forskjellige avdelinger. Midt på siden er det linker til undersider, disse blir hvite nåe en plasserer musa over. Nede på siden er det en link som går til ”Kids page” På kids page er det en katt kledd som en privatdetektiv fra 1920 tallet som ser temmelig korny ut.
Når en flytter musa over bildene til venstre på hovedsiden kommer det opp en meny og et bilde i nedre høyre hjørne.
Undermenyene linker til sider som er hvite med et fåtall bilder. Sidene har svart tekst som forklarer hva det er du har klikket på og hvordan den enkelte sak påvirker det amerikanske samfunnet. Resten av verden er faktisk ikke nevnt med ett eneste ord, unntatt når det er noe negativt.

Som nevnt ovenfor er det en rad midt på hovedsiden med linker.
Jeg tar for meg link nr. 1 først, ”national asset”.
Denne siden viser øverst en meny, med overliggende NSA/CSS logo og navn.
På mørk bakgrunn, resten av siden er hvit med sort tekst og noen spredte bilder.
Stort sett en grei side for informasjons spredning, som er middelmådig skrevet, og forteller hvor viktig det er for den amerikanske befolkning at noen overvåker alt de foretar seg slik at ingen blir skadet eller krenket.
Link nr. 2 på hovedsiden er en som sier ”Rich herritage”.
Denne siden er en side om historien til NSA og hvordan de har utviklet seg fra et lite firma uten noen nevneverdig autoritet i 1950 til det firmaet vi alle kjenner i dag som kan gjøre stort sett hva de vil uten at noen sier noe. Siden handler også om hvilke utfordringer de står ovenfor i dag.
Link nr.3 heter: ”preparing for the future”
Denne siden ser lik ut som de to foregående, med hvit bakgrunn, og sort tekst med sporadiske bilder til hver artikkel. Denne siden tar for seg hvordan telekommunikasjon har påvirket sikkerheten med at ”fiender som Bin Laden” tar i bruk telefoner for kommunikasjon.
Siden forteller også om hvordan NSA har endret seg med hensyn på teknologi og operasjonsmåte for å holde følge med trusler mot USA.
Og avslutter med: ” These changes ensure that NSA’s capabilities will continue to prevent conflict, shorten wars, and save lives” (som de andre sidene)
Den siste linken er gullkornet “responsible citizen”
Denne siden forteller om hvordan den enkelte amerikaner kan hjelpe NSA ved å tyste på alt og alle de mistenker for å være en fare for USA, og om hvor viktig det er at det amerikanske folk vet hva deres naboer, venner og alle andre land foretar seg.
På FAQ sidene fant jeg noe moro. Et spørsmål var: ”spionerer NSA på amerikanske borgere?”
Svaret er da: ”NEI, vi spionerer ikke på amerikanere, da dette er forbudt etter 4. paragraf i grunnloven, vi spionerer på alle utenlandske regjeringer slik at disse ikke kan utgjøre en trussel for oss… osv…”
Dett er da selvsagt tull. Da NSA er unntatt fra 4.paragraf når den ikke passer…
Et annet sted på nsa.gov fant jeg nemlig følgende: ”NSA is exempt from following the 4th ammenment in any case where an american citizen is suspected of harmful conduct towards the american people or gouvernment”.

FAQ sidene er ryddige og oversiktlige med en toppmeny som går igjen over hele nettstedet, dette gjelder også listen over linker til de forskjellige FAQ’ene, Under hver artikkel er det en ”back to top” link, oppe i høyre hjørne er det et søkefelt for FAQ databasen.

Kids page er en side tillaget med hensikt på barn, og for at barn skal forstå at NSA bare vil det som er best for dem, og for å tilby kunnskap på et nivå som barn forstår.
Kids siden har en meny på venstre side som er oversiktlig og lett å finne frem i. All tekst kommer opp på høyre side. Nede på venstre side er den tidligere nevnte katta som har navnet ”Chrypto Cat”.

Disse sidene er i samme dystre stil som resten av nsa.gov, med mye mørke farger, og sporadiske mørke bilder som virker som de er laget uten mål og mening. Som resten av nettstedet er alt fokusert på USA. For eksempel er krigshistorien der fullstendig ensidig. Det de allierte gjorde for å knekke tyske koder under andre verdenskrig er ikke nevnt med ett eneste ord. Kun amerikansk innsats er nevnt, og utdypet i det lange og det breie.

Det er også forklart hva NSA/CSS driver på med, på en måte som et barn skal forstår.
En side forteller om NSA sin historie, som en timeline, med mye forklaring av kryptologi og hva det er for noe, her ser man også den ensporede forklaringsstilen som går igjen over hele nettstedet, der USA blir fremstilt som verdensledende på absolutt alle områder, spesielt teknologi.

Nede på siden er det en link tilbake til NSA/CSS hovedsiden.

Jeg ser nå på html-siden.
Den er ganske lik flashsiden med unntak av teksten på høyre side og noen animerte detaljer med menyene som ikke er der. Jeg kan ikke si jeg forstår vitsen med flashsiden. Det er ikke noen forskjell på brukergrensesnittet på sidene. Det eneste jeg merket var noe irriterende tekst som raser over skjermen og en plagsom introvideo når en går inn på flashsiden.
Ellers er det ingen forskjell på flashsidene og htmlsidene. Det eneste jeg kan se er at htmlsidene lastes umiddelbart og flashsiden tar 10 minutter. Dette er irriterende og unødvendig.

Slik dette nettstedet er satt opp ser det ut som om det er laget med hensikt på å få brukeren til å få medfølelse for USA og for å få folk til å godta at det blir drevet massiv overvåkning av andre nasjoner, og av personer som NSA bedømmer som ”a hasard to national security”, det virker også som om de prøver å gi amerikanere et inntrykk av at amerikanere er verdens beste folk og at de bor i det rikeste, beste og mest demokratiske land i verden.
Det virker også som om siden er laget for at utlendinger skal få et innsyn i hva NSA er og hvordan de offisielt opererer.

Innholdet på siden gir meg en følelse av at vi fortsatt befinner oss i den kalde krigen, og ut fra det som står på denne siden og hvordan den er utformet virker det som om den er laget for å være et slags skremselsinstrument for å skremme den amerikanske befolkning til å tro at USA står alene mot verden og at alle er ute etter dem, derfor må de overvåke alt som skjer på planeten..

Fra mitt ståsted er dette noe som ikke hører hjemme noe sted.
Inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha analysert denne siden er at NSA er et byrå som minner mye om det østtyske stasi eller det sovjetiske KGB på måten de samler informasjon om alt og alle de har og ikke har autoritet til å gjøre dette med.
Men dette er en nettsteds analyse, ikke en analyse av firmaet.
Denne websiden har en utforming som ser mer ut som en multimedia-presentasjon av firmaet for potensielle rekrutter enn en hjemmeside.

25/04/2005

and now for something completelly different, yet the same.

Filed under: skole — Zinit @ 15:17

ok.
finally I got some time to work on my schoolwork that is not related to oracle databases.

got some small plans for the design of this site. among others, I got some plans for a background image, and some rearranging of the menus.

15/04/2005

usabilitytest av startsiden

Filed under: skole — Zinit @ 12:15

Fant ut jeg skulle ta en usability test avABC startsiden.
Dette er en side jeg har hørt mye snakk om her og der, spessiellt fra den litt eldre garde av samfunnet.
Etter mye skryting av hvor god startsiden var fra min far fant jeg ut at jeg kansje skulle ta en titt på denne siden.

så starter vi
Jeg gikk til adressa http://www.startsiden.no, og det første som traff meg var en stor stygg annonse for briiz telekom..
da jeg er aktiv bruker av firefox og dens adblokker ble det et sjokk å se sånt boss.
*swopp* blokk den adservern og de framene som har ads, og plutselig ble siden så mye renere og ryddigere.

Da var det på tide å begynne å se på siden.
til å begynne med kan det nevnes at bakgrunnsfargen er noe av det grelleste jeg har sett.
ellers er siden ganske oversiktlig, med en sidemeny oppe i venstre hjørne, de siste store nyheter oppe i senter, søkefelt for de største søkemotorene.
nÃ¥r de gjelder søking har de ikke nøyd seg med bare ett felt for google eller altavista, her har de rota opp 13 stykker fordelt pÃ¥ 8 søkefelt, jeg vil definere dette om “litt” overkill.
i tillegg har de putta inn linker til stort sett alt som finnes av søkemotorer på nettet. Jeg så flere på den lista som jeg aldri har hørt om. og noen som har hvert nedlagt i mange år.

På høyre side av siden er det en lang liste med diverse linker til ting som kan være av moro og diskutabel nytteverdi, for eksempel værmelding for halve landet.

Under søkemotorene er det plassert en lang kategorilisting av det som hvisstnok er de mest populære kategoriene som folk søker etter på siden.

da skal jeg se om jeg kan finne artikler relatert til installasjon av linux.
da ble det to treff pÃ¥ “installasjon av linux”
det ene var en link til skolelinux sin installasjonsveiviser, det andre var en link til Lintech AS
ingen gav noe særlig nyttig informasjon.

siden jeg for tiden er på jakt etter sommerjobb søker jeg på det.
da ble det en liste treff på diverse andre sider, hovedsaklig vikarbyråer.
jeg går til linken for sommerjobber i USA.
der slår jeg opp på IT.
det jeg finner der er salg av tjenester over nett. over 100 anninser om akurat det samme fra det samme firmaet, (som forøvrig er det firmaet som for en uke siden ble dømt til å betale ut over 100 mill. dollar i skaderstatning til andre firmaer for spamming)

det er også spill som ligger tilgjengelig på startsiden har jeg hørt.
disse har det ikke lyktes meg å finne.

det er også blogg på startsiden, noe av det samme konseptet som blogger.com bare med støtte for lyd og bilde i tillegg til tekst, og mulighet for å redesigne bloggen skikkelig.
grensesnittet for å opprette blogg og bruke det er meget selvforklarende og lett å bruke.
virker som det er basert på wordpress i måten det fungerer, hvilket er meget bra.

konklusjon
alt i alt er dette en meget brukervennlig side, og jeg forstår nå hvorfor den er blitt så populær hos den eldre garde, og blant en del nye brukere av internett.
dette er eg bra oppslagsverk. som totalt sett bare er en indeksert søkemotor, da det eneste en finner der er linker til eksterne sider, uansett hva en gjør.

Next Page »
@maztermin
  • Powered by WordPress