*** Maztermin's blog ***

29/04/2005

Nettstedsanalyse av http://www.nsa.gov

Filed under: skole — Zinit @ 09:49

Jeg har valgt å analysere National Security Agency sin webside. Min hensikt med denne analysen er å si noe om hvordan nettstedet er lagt opp, samt brukervennlighet, funksjonalitet og propaganda.

først sjekket jeg om siden validerte. kanskje ikke noen bombe at den ikke gjorde det.
Det første en ser når en går inn på nsa.gov er en side med NSA sin logo og teksten ”Welcome to NSA.gov” der brukeren har to valg, med eller uten flash.

Hele nettstedet er som forsiden, mørk og trist. Det er noen dempede farger på bildene, samt logoene for NSA og CSS som roterer oppe i midten. Ellers er alt mørkt. Det er til tider vanskelig å skille teksten fra bakgrunnen. (det er kun de forklarende sidene nevnt lenger nede som er litt lysere). Etter min mening er ikke dette bra. Det virker som de prøver å få besøkende til å forlate siden og ikke fortsette, det er ikke spesielt trivelig å lese på en side som er så mørk og lite attraktiv.

Velger man ”view flash site” lastes siden med flash. Oppe på siden står det National Security Agency, og Central Security Service. Med en roterende skive mellom som har begge logoene.
Under overskriften er teksten ”>>information assurance>>signals intelligence”
Som også linker til andre NSA sider.
På høyre side er det et mørkt bilde (utsnitt av NSA logoen) med hvit tekst som sier ”Americas codemakers and codebreakers” Til høyre er det noen bilder som linker til forskjellige avdelinger. Midt på siden er det linker til undersider, disse blir hvite nåe en plasserer musa over. Nede på siden er det en link som går til ”Kids page” På kids page er det en katt kledd som en privatdetektiv fra 1920 tallet som ser temmelig korny ut.
Når en flytter musa over bildene til venstre på hovedsiden kommer det opp en meny og et bilde i nedre høyre hjørne.
Undermenyene linker til sider som er hvite med et fåtall bilder. Sidene har svart tekst som forklarer hva det er du har klikket på og hvordan den enkelte sak påvirker det amerikanske samfunnet. Resten av verden er faktisk ikke nevnt med ett eneste ord, unntatt når det er noe negativt.

Som nevnt ovenfor er det en rad midt på hovedsiden med linker.
Jeg tar for meg link nr. 1 først, ”national asset”.
Denne siden viser øverst en meny, med overliggende NSA/CSS logo og navn.
På mørk bakgrunn, resten av siden er hvit med sort tekst og noen spredte bilder.
Stort sett en grei side for informasjons spredning, som er middelmådig skrevet, og forteller hvor viktig det er for den amerikanske befolkning at noen overvåker alt de foretar seg slik at ingen blir skadet eller krenket.
Link nr. 2 på hovedsiden er en som sier ”Rich herritage”.
Denne siden er en side om historien til NSA og hvordan de har utviklet seg fra et lite firma uten noen nevneverdig autoritet i 1950 til det firmaet vi alle kjenner i dag som kan gjøre stort sett hva de vil uten at noen sier noe. Siden handler også om hvilke utfordringer de står ovenfor i dag.
Link nr.3 heter: ”preparing for the future”
Denne siden ser lik ut som de to foregående, med hvit bakgrunn, og sort tekst med sporadiske bilder til hver artikkel. Denne siden tar for seg hvordan telekommunikasjon har påvirket sikkerheten med at ”fiender som Bin Laden” tar i bruk telefoner for kommunikasjon.
Siden forteller også om hvordan NSA har endret seg med hensyn på teknologi og operasjonsmåte for å holde følge med trusler mot USA.
Og avslutter med: ” These changes ensure that NSA’s capabilities will continue to prevent conflict, shorten wars, and save lives” (som de andre sidene)
Den siste linken er gullkornet “responsible citizen”
Denne siden forteller om hvordan den enkelte amerikaner kan hjelpe NSA ved å tyste på alt og alle de mistenker for å være en fare for USA, og om hvor viktig det er at det amerikanske folk vet hva deres naboer, venner og alle andre land foretar seg.
På FAQ sidene fant jeg noe moro. Et spørsmål var: ”spionerer NSA på amerikanske borgere?”
Svaret er da: ”NEI, vi spionerer ikke på amerikanere, da dette er forbudt etter 4. paragraf i grunnloven, vi spionerer på alle utenlandske regjeringer slik at disse ikke kan utgjøre en trussel for oss… osv…”
Dett er da selvsagt tull. Da NSA er unntatt fra 4.paragraf når den ikke passer…
Et annet sted på nsa.gov fant jeg nemlig følgende: ”NSA is exempt from following the 4th ammenment in any case where an american citizen is suspected of harmful conduct towards the american people or gouvernment”.

FAQ sidene er ryddige og oversiktlige med en toppmeny som går igjen over hele nettstedet, dette gjelder også listen over linker til de forskjellige FAQ’ene, Under hver artikkel er det en ”back to top” link, oppe i høyre hjørne er det et søkefelt for FAQ databasen.

Kids page er en side tillaget med hensikt på barn, og for at barn skal forstå at NSA bare vil det som er best for dem, og for å tilby kunnskap på et nivå som barn forstår.
Kids siden har en meny på venstre side som er oversiktlig og lett å finne frem i. All tekst kommer opp på høyre side. Nede på venstre side er den tidligere nevnte katta som har navnet ”Chrypto Cat”.

Disse sidene er i samme dystre stil som resten av nsa.gov, med mye mørke farger, og sporadiske mørke bilder som virker som de er laget uten mål og mening. Som resten av nettstedet er alt fokusert på USA. For eksempel er krigshistorien der fullstendig ensidig. Det de allierte gjorde for å knekke tyske koder under andre verdenskrig er ikke nevnt med ett eneste ord. Kun amerikansk innsats er nevnt, og utdypet i det lange og det breie.

Det er også forklart hva NSA/CSS driver på med, på en måte som et barn skal forstår.
En side forteller om NSA sin historie, som en timeline, med mye forklaring av kryptologi og hva det er for noe, her ser man også den ensporede forklaringsstilen som går igjen over hele nettstedet, der USA blir fremstilt som verdensledende på absolutt alle områder, spesielt teknologi.

Nede på siden er det en link tilbake til NSA/CSS hovedsiden.

Jeg ser nå på html-siden.
Den er ganske lik flashsiden med unntak av teksten på høyre side og noen animerte detaljer med menyene som ikke er der. Jeg kan ikke si jeg forstår vitsen med flashsiden. Det er ikke noen forskjell på brukergrensesnittet på sidene. Det eneste jeg merket var noe irriterende tekst som raser over skjermen og en plagsom introvideo når en går inn på flashsiden.
Ellers er det ingen forskjell på flashsidene og htmlsidene. Det eneste jeg kan se er at htmlsidene lastes umiddelbart og flashsiden tar 10 minutter. Dette er irriterende og unødvendig.

Slik dette nettstedet er satt opp ser det ut som om det er laget med hensikt på å få brukeren til å få medfølelse for USA og for å få folk til å godta at det blir drevet massiv overvåkning av andre nasjoner, og av personer som NSA bedømmer som ”a hasard to national security”, det virker også som om de prøver å gi amerikanere et inntrykk av at amerikanere er verdens beste folk og at de bor i det rikeste, beste og mest demokratiske land i verden.
Det virker også som om siden er laget for at utlendinger skal få et innsyn i hva NSA er og hvordan de offisielt opererer.

Innholdet på siden gir meg en følelse av at vi fortsatt befinner oss i den kalde krigen, og ut fra det som står på denne siden og hvordan den er utformet virker det som om den er laget for å være et slags skremselsinstrument for å skremme den amerikanske befolkning til å tro at USA står alene mot verden og at alle er ute etter dem, derfor må de overvåke alt som skjer på planeten..

Fra mitt ståsted er dette noe som ikke hører hjemme noe sted.
Inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha analysert denne siden er at NSA er et byrå som minner mye om det østtyske stasi eller det sovjetiske KGB på måten de samler informasjon om alt og alle de har og ikke har autoritet til å gjøre dette med.
Men dette er en nettsteds analyse, ikke en analyse av firmaet.
Denne websiden har en utforming som ser mer ut som en multimedia-presentasjon av firmaet for potensielle rekrutter enn en hjemmeside.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

@maztermin
  • Powered by WordPress