*** Maztermin's blog ***

centerstrek
venstreskip
hoyreskip

09/05/2005

asj.. tilbakemeldinger er noen himla egokverkere..

Filed under: skole — Zinit @ 11:31

i dag fikk vi da tilbakemeldinger på vårt skoleprosjekt.
det var mye forskjellige tilbakemeldinger, noe bra og noe dårlig.
tilbakemeldingene er lagt ut på prosjektsiden.
http://schoolsout.heavy-clouds.org

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Powered by WordPress